I. Informacje ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego igibu.pl jest firma Rio Grappling Sebastian Kapusta  (zwany dalej Sprzedającym), z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 14,  41-300 Dąbrowa Górnicza, NIP 629 226 60 72.

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet, pod adresem www.igibu.pl

II. Oferta

1. Wszystkie ceny podawane są w PLN i są cenami brutto.

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

3. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

4. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia i opisy towarów były zgodne z ich rzeczywistymi cechami. W związku z tym, że ustawienia wyświetlania jak również parametry poszczególnych monitorów mogą różnić się od siebie, sklep internetowy nie odpowiada za możliwe różnice w gamie kolorystycznej między faktycznym wyglądem produktu, a obrazem wyświetlanym na monitorze Klienta.

5. Wykorzystywanie przez osoby trzecie nazwy Sprzedającego, logo sklepu, materiałów, zdjęć, tekstów oraz innych niż materiały składników sklepu (w tym materiałów graficznych sklepu oraz układu i kompozycji sklepu – tzw. layout) jest zabronione. Ich wykorzystanie jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedającego.

III. Składanie i realizacja zamówień

1. Zamówienia towarów w sklepie internetowym www.igibu.pl można składać poprzez formularz zamówieniowy, stanowiący integralną część platformy sklepu internetowego. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany przez ich dodanie do koszyka. 

2. Zamówienia na produkty będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku braku danego towaru, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany i poproszony o podjęcie decyzji, co do dalszej realizacji zamówienia. Klient może anulować całe zamówienie, wyrazić zgodę na częściową realizację zamówienia lub na wydłużenie czasu realizacji.

3. Zamówienia złożone po godz. 14.00 oraz w soboty, niedziele i święta, rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.

4. W momencie potwierdzenia przez Klienta drogą elektroniczną chęci zakupu towaru, zawarta zostaje, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, umowa sprzedaży, która wiąże strony transakcji. Wszystkie transakcje zawierane są na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141 poz. 1176 oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204) oraz zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami).

5. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem informację o otrzymaniu zamówienia przez sklep internetowy. Podstawowym warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest podanie podczas składania zamówienia poprawnych danych kontaktowych i adresowych do wysyłki. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

IV. Płatność i dostawa

1. Klient ma możliwość dokonania płatności za zamówiony towar przelewem na rachunek bankowy lub płatnością za pobraniem. Przelewy prosimy kierować na: Rio Grappling Sebastian Kapusta, ul. Sienkiewicza 14, 41-300 Dąbrowa Górnicza, numer konta: BZ WBK 34 1090 2008 0000 0001 3281 3628. W tytule prosimy podać imię i nazwisko Klienta oraz numer zamówienia.

2. Zamówienia, które nie zostaną opłacone w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ich złożenia będą uznawane za nieaktualne i nie będą realizowane, chyba że w drodze indywidualnych ustaleń pomiędzy Klientem a Sklepem strony postanowią inaczej.

3. Sklep internetowy realizuje zamówienia do 14 dni.

4. Realizacja zamówienia w przypadku zamówienia płatnego przelewem rozpoczyna się po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sklepu. Realizacja zamówienia w przypadku zamówienia za pobraniem rozpoczyna się od razu po wpłynięciu zamówienia do sklepu internetowego (w przypadku zamówienia złożonego po 14:00 lub w dniu wolnym od pracy realizacja zaczyna się w najbliższym dniu roboczym).

5. Koszty dostawy ponosi Klient. Zamówienia są wysyłane za pośrednictwem Firmy Kurierskiej DHL. Informacje o kosztach wysyłki dostępne są w zakładce "Dostawa". Sklep w ramach promocji może wysłać towar na własny koszt.

V. Zwroty i wymiana

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia, np. przesyłając pismo na adres: Rio Grappling Sebastian Kapusta, ul. Sienkiewicza 14, 41-300 Dąbrowa Górnicza lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@igibu.pl

2. Sklep gwarantuje prawo zwrotu/wymiany zakupionego towaru pod warunkiem, że towar nie był używany, ani nie został zniszczony lub uszkodzony. Ważne: Metki, zawieszki i inne oznaczenia towaru nie mogą być w żaden sposób naruszone.

3. Towar należy odesłać na adres Sklepu z dopiskiem „ZWROT” lub „WYMIANA”. Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu (rachunek) wraz z danymi konta bankowego, na które Sklep powinien zwrócić pieniądze.

4. Zwracany towar powinien być wysłany przesyłką POLECONĄ za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kurierem NA ADRES Rio Grappling Sebastian Kapusta, ul. Sienkiewicza 14, 41-300 Dąbrowa Górnicza. Klient powinien zachować dokument nadania.

5. Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa Klient. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

6. W terminie 7 dni od otrzymania towaru Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (wartość towaru brutto) wskazaną na dokumencie zakupu, przelewem na wskazany rachunek bankowy Klienta. 

7. W przypadku wymiany towaru na inny rozmiar całkowite koszty wymiany towaru ponosi Klient. Ponowna wysyłka towaru nastąpi po uiszczeniu przez Klienta kosztów wysyłki na konto Sprzedającego. Z uwagi na podawane na stronie produktu tabele rozmiarów nie ponosimy odpowiedzialności za błędnie dobrany przez Klienta rozmiar.

VI. Reklamacje

1. Aby skorzystać z prawa do reklamacji, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia, np. przesyłając pismo na adres: Rio Grappling Sebastian Kapusta, ul. Sienkiewicza 14, 41-300 Dąbrowa Górnicza lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@igibu.pl

2. W przypadku reklamacji  towaru, towar, wraz z dowodem zakupu (rachunkiem) należy odesłać na swój koszt na adres Sklepu z dopiskiem „REKLAMACJA”. 

3. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne powstałe z winy użytkującego zakupiony towar.

4. Wraz z reklamowanym towarem należy dołączyć dowód zakupu (rachunek). Zwracany towar powinien być wysłany przesyłką POLECONĄ za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kurierem NA ADRES Rio Grappling Sebastian Kapusta, ul. Sienkiewicza 14, 41-300 Dąbrowa Górnicza, z dopiskiem „REKLAMACJA”. Klient powinien zachować dokument nadania.

4. Reklamacje, opóźnienia w dostawie, ewentualna niezgodność towaru z zamówieniem oraz szkody powstałe w czasie transportu powinny być niezwłocznie zgłaszane do Sklepu na adres mailowy kontakt@igibu.pl

5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

6. W razie uznania reklamacji towar wadliwy zostanie niezwłocznie naprawiony lub wymieniony na nowy, pełnowartościowy. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie będzie możliwa lub będzie znacznie utrudniona, Sklep – na podstawie ustaleń z Klientem – zwróci Klientowi cenę towaru brutto lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary. Koszty dostawy nowego lub wolnego od wad towaru ponosi Sklep.

VII. Postanowienia końcowe

1. Poprzez złożenie zamówienia w Sklepie, Klient wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Sklep danych osobowych podanych w formularzu zamówienia w stopniu niezbędnym do realizacji zamówienia oraz celów ewidencyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 roku, nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

2. Każdy Klient ma zagwarantowane prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych, może się także zwrócić z prośbą o skreślenie go z listy klientów. Sklep zobowiązuje się nie udostępniać żadnych danych osobowych swoich klientów, zarówno danych adresowych, jak i adresów e-mail, w celach niezwiązanych z realizacją zamówienia.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 2).

4. Opinie i pytania dotyczące prezentacji produktów i realizacji zamówień można kierować na adres poczty elektronicznej: kontakt@igibu.pl