Zwroty i wymiana

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia, np. przesyłając pismo na adres: Rio Grappling Sebastian Kapusta, ul. Sienkiewicza 14, 41-300 Dąbrowa Górnicza lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@igibu.pl

2. Sklep gwarantuje prawo zwrotu/wymiany zakupionego towaru pod warunkiem, że towar nie był używany, ani nie został zniszczony lub uszkodzony. Ważne: Metki, zawieszki i inne oznaczenia towaru nie mogą być w żaden sposób naruszone.

3. Towar należy odesłać na adres Sklepu z dopiskiem „ZWROT” lub „WYMIANA”. Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu (rachunek) wraz z danymi konta bankowego, na które Sklep powinien zwrócić pieniądze.

4. Zwracany towar powinien być wysłany przesyłką POLECONĄ za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kurierem NA ADRES Rio Grappling Sebastian Kapusta, ul. Sienkiewicza 14, 41-300 Dąbrowa Górnicza. Klient powinien zachować dokument nadania.

5. Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa Klient. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

6. W terminie 7 dni od otrzymania towaru Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (wartość towaru brutto) wskazaną na dokumencie zakupu, przelewem na wskazany rachunek bankowy Klienta. 

7. W przypadku wymiany towaru na inny rozmiar całkowite koszty wymiany towaru ponosi Klient. Ponowna wysyłka towaru nastąpi po uiszczeniu przez Klienta kosztów wysyłki na konto Sprzedającego. Z uwagi na podawane na stronie produktu tabele rozmiarów nie ponosimy odpowiedzialności za błędnie dobrany przez Klienta rozmiar.

Reklamacje

1. Aby skorzystać z prawa do reklamacji, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia, np. przesyłając pismo na adres: Rio Grappling Sebastian Kapusta, ul. Sienkiewicza 14, 41-300 Dąbrowa Górnicza lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@igibu.pl

2. W przypadku reklamacji  towaru, towar, wraz z dowodem zakupu (rachunkiem) należy odesłać na swój koszt na adres Sklepu z dopiskiem „REKLAMACJA”. 

3. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne powstałe z winy użytkującego zakupiony towar.

4. Wraz z reklamowanym towarem należy dołączyć dowód zakupu (rachunek). Zwracany towar powinien być wysłany przesyłką POLECONĄ za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kurierem NA ADRES Rio Grappling Sebastian Kapusta, ul. Sienkiewicza 14, 41-300 Dąbrowa Górnicza, z dopiskiem „REKLAMACJA”. Klient powinien zachować dokument nadania.

4. Reklamacje, opóźnienia w dostawie, ewentualna niezgodność towaru z zamówieniem oraz szkody powstałe w czasie transportu powinny być niezwłocznie zgłaszane do Sklepu na adres mailowy kontakt@igibu.pl

5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

6. W razie uznania reklamacji towar wadliwy zostanie niezwłocznie naprawiony lub wymieniony na nowy, pełnowartościowy. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie będzie możliwa lub będzie znacznie utrudniona, Sklep – na podstawie ustaleń z Klientem – zwróci Klientowi cenę towaru brutto lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary. Koszty dostawy nowego lub wolnego od wad towaru ponosi Sklep.